Top

P   Prawdopodobnie to, o czym dzisiaj napiszę, jest dla wielu osób oczywiste, ale ponieważ dla mnie oczywistym nie było, oto instrukcja – jak aktywować u siebie Ikony Emoji.   Jak aktywować Ikony Emoji na urządzeniach przenośnych, np. iPad ? Wchodzimy w Ustawienia – Ogólne- Klawiatura następnie