Top

    Pomimo naszych usilnych starań, chłopcom nadal zdarza się mylić polskie znaczenie słów: imię – nazwisko. imię                             Vorname · Namen · Name nazwisko