Top

Nasz młodszy syn w tym roku zaczął chodzić na dodatkowe zajęcia muzyczne, tzw. instrument. Igorek został pianistą! ;)Przedmiot nie jest obowiązkowy, ale podstawowe kształcenie muzyczne jest bardzo popularne w Szwajcarii. Oceny nie są wystawiane, ale na Zeugnis (świadectwo), widnieje adnotacja, że