Top

   Pomimo naszych usilnych starań, chłopcom nadal zdarza się mylić polskie znaczenie słów: imię – nazwisko.imię                             Vorname · Namen · Namenazwisko               

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More